Ledare och funktionärer

Här du kontaktuppgifter till ledare och funktionärer i vår kår.

transparent

Benny Manecke

Ordförande
E-post: b.manecke@telia.com
Telefon:
0733990306

alder-sparare

Ebba Lindkvist

Spårareledare
E-post: ebbalindkvist@hotmail.com
Telefon:
0705223966

alder-utmanare

Eric Jakobsson

Ansvarig Utmanareledare
E-post: eric.tintin.j@gmail.com
Mobil:
0733260638

alder-upptackare

Jörgen Johansson

Ledamot
Upptäckare & äventyrsledare
E-post:

alder-aventyrare

Kalle Wedin Pettersson

Vice Kårordförande
Äventyrs ledare
E-post: karlwpettersson@hotmail.com
Mobil:
0735359690

Äventyrlig

alder-aventyrare

Ludvig ”Ludde” Petersson

Äventyrs ledare
E-post: lupp_@hotmail.com
Mobil:
0727159293