Styrelsen

Här du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

transparent

Benny Manecke

Ordförande
E-post: b.manecke@telia.com
Telefon:
0733990306

alder-upptackare

Jörgen Johansson

Ledamot
Upptäckare & äventyrsledare
E-post:

alder-aventyrare

Kalle Wedin Pettersson

Vice Kårordförande
Äventyrs ledare
E-post: karlwpettersson@hotmail.com
Mobil:
0735359690

Äventyrlig