Scoutlokalen

På kvällarna är det scoutmöten i stugan men på helgerna är den oftast ledig. Du kan hyra stugan för privata alkoholfria arrangemang.

Så här hittar du till vår stuga: …